noscript
O nás O nás

Zpracovatelé osobních údajů

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 15 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny těmto třetím stranám:

  • DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o. se sídlem Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - Rača, IČ: 47 927 682, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka č. 100759 / B.